Modlitwa pięciu palców

papież

autor: papież Franciszek, gdy był arcybiskupem Buenos Aires

1. Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie.
Zacznij więc modlitwę modląc się za tych,
którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej
sobie przypomnieć. Modlić się za tych,
których kochamy to słodki obowiązek.
2. Sąsiedni palec jest palcem wskazującym.
Pomódl się za tych, którzy wychowują, kształcą i leczą.
Oni potrzebują wsparcia i mądrości by prowadzić innych
we właściwym kierunku. Niech stale
będą obecni w twoich modlitwach.
3. Palec  środkowy jest najwyższy z palców. Przypomina
nam o naszych przywódcach, liderach,
rządzących, tych, którzy mają władzę. Oni potrzebują
Bożego kierownictwa.
4. Kolejny palec to palec serdeczny. Zaskakujące,
ale jest naszym najsłabszym palcem.
Przypomina nam on by modlić się za słabych, chorych,
strapionych i obciążonych problemami.
Oni potrzebują twojej modlitwy.
5. W końcu nasz mały palec, najmniejszy ze wszystkich.
Powinien on przypominać ci
o modlitwie za siebie samego. Kiedy zakończysz modlić się
za cztery grupy wymienione wcześniej,
twoje własne potrzeby ujrzysz we właściwej perspektywie
i będziesz gotów by pomodlić się za siebie samego
w sposób bardziej prawdziwy i skuteczny. Amen.

papież2

papież1

Jedna myśl nt. „Modlitwa pięciu palców

Możliwość komentowania jest wyłączona.