UKRAINO…niech dobry Bóg obdarzy Cię Pokojem…

u33

u3

W obliczu tragedii, gdy giną zwykli niewinni ludzie proszę byś dzisiaj także Ty                mój Czytelniku przystanął i razem ze mną prosił za pośrednictwem św. Charbela:

Boże Miłosierdzia,                                                                                                                 Usłysz krzyki rozpaczy mieszkańców Ukrainy,                                                                 Pociesz tych, którzy cierpią z powodu doznanej przemocy,                                           Pociesz tych, którzy opłakują swoich zmarłych.                                                                 Daj siłę sąsiednim krajom, aby nie stały biernie w obliczu tej tragedii.                           Przemień serca tych którzy chwycili za broń,                                                                     I chroń tych którzy poświęcają się dla pokoju.                                                                   Boże Nadziei, zachęcaj przywódców, aby wybrali pokój a nie przemoc i aby szukali pojednania. Niech Twoje Miłosierdzie spłynie na udręczony Naród…

u1

u77

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój.
Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność.

Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju…

Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie.        Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.

u4

u22

Panie uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju

Bym tam , gdzie jest nienawiść niósł miłość

Tam , gdzie jest zniewaga , bym niósł przebaczenie

Tam , gdzie jest niezgoda – jedność

Tam , gdzie jest zakłamanie , bym niósł prawdę

Tam , gdzie jest zwątpienie przynosił wiarę

Tam , gdzie jest rozpacz , abym niósł nadzieję

Tam , gdzie są ciemności , niech przynoszę światło

Tam , gdzie smutek – radość

O Panie spraw , abym pragnął

nie tyle być pocieszanym , co pocieszać

nie tyle być zrozumianym , co rozumieć

nie tyle być kochanym , co kochać

ponieważ to dając siebie – otrzymujemy,

przebaczając – otrzymujemy przebaczenie

umierając – zmartwychwstajemy do życia.

Amen.

u66

Бог Милосердя, почути крики відчаю мешканців України, Вам комфорт тих, хто страждає через минулого насильства, Вам комфорт засмучені своїх мерців. Дайте міцність сусідніх країн, які не стають пасивними перед лицем цієї трагедії. Transform серця тих, хто взяв у руки зброю і захищати тих, хто присвятив себе світу. Бог же надії нехай, заохочувати лідерів вибрав насильство світ, а не і шукати примирення. Нехай милість Твоя знайде на змученій нації …

Вспомни, о всемилостивая Помпейская Дева Святого Розария, что никто не слыхал о том, чтобы кто-либо из прибегающих к Тебе, с Розарием просящих Твоей помощи, был Тобою оставлен. Не презри моих слов, о Матерь Предвечного Слова, но через Твои Святой Розарий и благоволение к святыне в Помпеи, внемли моей просьбе. Аминь

 

u2

Kościół prosi o modlitewną solidarność z Ukrainą. W obliczu dramatycznych wydarzeń zachęca też do podjęcia postu w intencji pokojowego rozwiązania konfliktu.

Z apelem o gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie zwraca się Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi zachęcają wiernych do modlitwy w intencji Ukrainy, zwłaszcza w czasie Mszy św. Proszą również o podjęcie postu. Ogólnopolskim dniem modlitwy i postu za Ukrainę będzie piątek, 28 lutego br.

Caritas Polska zbiera fundusze na zakup lekarstw i żywności dla potrzebujących na Ukrainie. Ksiądz Wiesław Dorosz, dyrektor Caritas Spes ze Lwowa, podkreśla, że obecnie nie ma szans na zorganizowanie jakichkolwiek transportów z pomocą humanitarną. Osoby chcące włączyć się w pomoc dla Ukrainy mogą to uczynić, dokonując wpłaty na konto Caritas Polska: PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem „Ukraina”.

u55